You are here:

Czego potrzebujemy, żeby móc złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Czego potrzebujemy, żeby móc złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Do złożenia wniosku konieczne są:

Projekt budowlany (czyli projekty domów i projekt zagospodarowania działki) w 4 kopiach.
Jeśli takowy istnieje ? plan zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym wypadku ? uzyskana uprzednio decyzja o warunkach zabudowy.
Uzyskana decyzja o warunkach technicznych przyłączy.
Uzgodnienie z ZUDP (Zakład Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej)
Uzgodnienie w sprawie dostępu do drogi publicznej
Ewentualne dodatkowe uzgodnienia, określone przez indywidualne przepisy (czasem konieczna jest zgoda konserwatora zabytków, bądź wydziału ochrony środowiska)

Czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę wynosi nie więcej niż 65 dni. Za zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji zapłacimy około 200 zł. Jeśli są konieczne dodatkowe zgody, na przykład konserwatora zabytków, wówczas czas ten może się nieco wydłużyć. Po upływie 14 dni decyzja jest uprawomocniona. Termin rozpoczęcia umowy powinien być zgłoszony w nadzorze budowlanym z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Możliwe udogodnienia

Trwają prace nad nowym kodeksem budowlanym, według którego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie wymagane w przypadku domu jednorodzinnego. Jedyne, co będzie potrzebne to zgłoszenie w gminie. Budowa będzie mogła się rozpocząć 30 dni po jego dokonaniu, jeżeli nie będzie żadnych sprzeciwów ze strony starostwa.

Inne nasze artykuły:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top