You are here:

Instalacje w domu – formalności

Instalacje w domu – formalności

Aby móc ustalić, jak wyglądają kwestie dostępu działki do sieci energetycznej, gazowej i wodociągowej, oraz odprowadzania ścieków, konieczne jest otrzymanie warunków technicznych przyłączy. Z wnioskiem o ich wydanie musimy zwrócić się do lokalnych przedsiębiorstw energetycznych, gazowych i wodociągowych. Do wniosku tego koniecznie musimy dołączyć mapę do celów projektowych sporządzoną przez architekta. Na mapie tej musi być uwzględniona nasza nieruchomość i jej położenie względem przyłączy.

Wiadomo, że idealnym rozwiązaniem jest kupienie działki zaopatrzonej we wszystkie media. Po pierwsze jednak musimy się liczyć z większymi kosztami, po drugie poza miastem ciężko jest takową znaleźć.

Jeśli kupujemy działkę niezaopatrzoną w media, zwróćmy uwagę na to, jak daleko jest położona od istniejących sieci. Koszty podłączenia rosną bowiem wraz z odległością.

Aby móc ustalić, jak wyglądają kwestie dostępu działki do sieci energetycznej, gazowej i wodociągowej, oraz odprowadzania ścieków, konieczne jest otrzymanie warunków technicznych przyłączy. Z wnioskiem o ich wydanie musimy zwrócić się do lokalnych przedsiębiorstw energetycznych, gazowych i wodociągowych. Do wniosku tego koniecznie musimy dołączyć mapę do celów projektowych sporządzoną przez architekta. Na mapie tej musi być uwzględniona nasza nieruchomość i jej położenie względem przyłączy.

Wniosek o warunki techniczne przyłączy kierowany do przedsiębiorstwa wodociągowego powinien zawierać przewidywania co do poboru wody. Musimy też określić, jakie będzie jej przeznaczenie. Konieczne jest też oszacowanie, jaką ilość ścieków planujemy odprowadzać z domu.
dzialki uzbrojone Instalacje w domu formalności

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top