You are here:

Instalacje w domu

Instalacje w domu – formalności

Jeśli chodzi o wniosek kierowany do firmy zajmującej się energetyką, to powinniśmy w nim zawrzeć tzw. moc przyłączeniową. Mianem tym określamy moc wszystkich odbiorników elektrycznych, jakie znajdują się w domu.

UWAGA! Pozwolenia na budowę nie uzyskamy, jeżeli na terenie budowy nie ma prądu. Wniosek powinien zawierać informację o przeznaczeniu prądu, który doprowadzamy.

Uzyskanie decyzji od jednego przedsiębiorstwa to wydatek rzędu 50 zł. Cała procedura może potrwać od dwóch tygodni do miesiąca (w wypadku wodociągów). Uzyskane przez nas warunki techniczne przyłączy będą zawierać informację o sposobie połączenia przyłączy z siecią główną Dowiemy się też, z czego musi być wykonane przyłącze, ile będzie mniej więcej kosztowało jego stworzenie, oraz gdzie znajdować się będą liczniki.

Razem z warunkami otrzymamy umowę na budowę przyłączy. Umowa na budowę przyłączy zawiera termin wykonania wszelkich prac projektowych. Gdy zostanie podpisana, możemy zlecić architektowi adaptację projektu. Wcześniej kupione projekty domów muszą być poddane adaptacji, w czasie której architekt dostosowuje dokumentację do warunków lokalnych działki, sporządza projekt zagospodarowania działki oraz nanosi projekt przyłączy.

Najwięcej problemów zazwyczaj pojawia się, jeśli chodzi o koszt budowy przyłączy. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której sieć główna jest położona w znacznej odległości od naszego domu. Wówczas doprowadzenie wody będzie wiązało się ze sporymi kosztami i zajmie dużo czasu. Może się zatem okazać, że inwestycja okaże się nieopłacalna. W takim wypadku przedsiębiorstwo może nie zgodzić się na budowę. Będzie to dosyć kłopotliwe, będziemy bowiem zmuszeni szukać innego rozwiązania problemu, na przykład poprzez ogrzewanie gazem płynnym, czy budowę własnej studni bądź szamba.

Zgodnie z prawem inwestor nie ma obowiązku płacić za budowę odcinka znajdującego się poza granicami jego działki. Warto być tego świadomym. W sytuacji, kiedy to inwestor poniósł koszty budowy, ma on prawo do ich zwrotu. Do kogo powinien się zwrócić z wnioskiem o zwrot kosztów? To zależy, kto jest właścicielem sieci. Może ona należeć do przedsiębiorstwa, bądź do gminy.

Jeśli chodzi o odcinek położony poza działką, to może on zostać przekazany właścicielowi sieci za stosowną opłatą. Wówczas na właścicielu sieci spoczywa obowiązek spisania umowy. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której przedsiębiorstwo lub gmina nie przyjmą danego odcinka, wówczas sprawa może trafić na drogę sądową.

Inne nasze artykuły:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top