You are here:

O metodach badania gruntu

Niezwykle interesującą dziedziną funkcjonowania ludzi może być badanie gruntu. Zbiera się na to dokładna analiza przydatności terenu budowlanego. Nauki, jakie zajmują się tym tematem to geologia praktyczna, geotechnika oraz hydrogeologia. Za ich sprawą da się dokonać analizy stateczności skarp a także określić zagęszczenie podłoża w nasypach różnego typu. Jak to wszystko funkcjonuje?

Do badania gruntu używa się lekką sondę statyczną jak również przeprowadza się odwierty geotechniczne, jakie niezbędne są do szczegółowego zbadania jak prezentuje się geologia i hydrogeologia badanego terenu. Jedynie prawidłowo określone właściwości wilgotności oraz wiedza zdobyta z badania podłoża pozwolą zrobić dokładny przekrój geologiczny pokazujący wewnętrzną składnię ziemi. Według aktualnego rozporządzenia zapisanego w rozporządzeniu Eurokod 7, każda wykonana dokumentacja geotechniczna powinna opierać się na opisanych badaniach.

Właściwie każdy kto nadzoruje dany teren oraz planuje przeprowadzić na nim inwestycję budowlaną musi za pomocą badania gruntu określić przydatność tego terenu pod względem zabudowy z uwzględnieniem wszystkich niekorzystnych czynników wpływających na podłoże. Dokonane usługi geologiczne pozwolą wyeliminować zmartwień związanych z tak powszechnymi kłopotami jak woda w piwnicy czy osuwisko na własnym podwórku.

Dokonanie badania gruntu pozwoli zabezpieczyć przed wysokimi wydatkami wynikającymi z takich utrudnień jak:

-złe umiejscowienie budowli i wynikające z tego nieprawidłowe osiadanie czy walące się ściany;

-brak odpowiedniej izolacji, w efekcie czego może pojawić się wilgoć w budynku;

-złe usytuowanie budowli i związane z tym zawalanie się domu przez osuwisko lub rzekę.

Z tych właśnie powodów niezbędnie trzeba zadbać o to, by przed jakąkolwiek inwestycją budowlaną zrobić badania gruntu. Oczywiście można sobie sprawę totalnie zbagatelizować, ale efekty mogą być nie jedynie kosztowne dużo bardziej, niż wydatki związane z wykonaniem wskazanych badań. Efekty mogą być nade wszystko niebezpieczne. Pękające ściany, czy zalana instalacja elektryczna mogą doprowadzić do śmierci pracowników bądź ukochanej rodziny. Wniosek powinien być oczywisty: nie należy bagatelizować spraw bezpieczeństwa i za wszelką cenę należy zapewnić komfort późniejszego użytkowania lokalu, zgodnie z obowiązującym prawem i własnym rozumem, jakiego niestety licznym ludziom brakuje, zwłaszcza gdy mają wydawać nie małe pieniądze.

Inne nasze artykuły:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top