You are here:

Pozwolenie na budowę domu niepotrzebne?

Pozwolenie na budowę domu niepotrzebne?

Obecnie, aby wybudować projekty domów jednorodzinnych, inwestor musi dopełnić szeregu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa domu może się rozpocząć najwcześniej po 2 miesiącach od momentu złożenia wniosku – 65 dni ma bowiem starosta na wydanie decyzji. Termin ten niekiedy jednak może być wydłużony.

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace projektowe związane ze stworzeniem nowego kodeksu budowlanego. To dobra wiadomość dla osób, które planują budować projekty domów, bowiem zmiana w prawie ma dotyczyć właśnie pozwolenia na budowę.

Resort infrastruktury planuje wycofać konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę dla domów jednorodzinnych, które będą miały być budowane na terenach, dla których istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wydane zostały warunki zabudowy. Autorzy projektu uważają bowiem – zresztą słusznie – że plan zagospodarowania zawiera informacje o tym, jakie domy jednorodzinne mogą być budowane. Jeżeli inwestor ma projekt budowlany zgodny z zapisami planu, nie powinno być konieczności wnioskowania o pozwolenie na budowę tego domu.

Zamiast pozwolenia na budowę, kodeks budowlany ma przewidywać, że domy jednorodzinne będzie można wyłącznie zgłaszać do gminy. Zgłoszenie budowy obowiązuje teraz dla wielu innych obiektów czy prac budowlanych i remontowych – po wprowadzeniu zmian ma dotyczyć również tak dużych inwestycji, jak budowa domu jednorodzinnego.

Zgłoszenie budowy domu będzie również wymagało dołączenia standardowych dokumentów, które potrzebne są, gdy ubiegamy się o zgodę. Koniecznie więc trzeba będzie przedłożyć projekty domów stanowiące wraz z projektem zagospodarowania działki i wymaganymi uzgodnieniami projekt budowlany. Zamiast jednak przedkładać akt notarialny będzie można złożyć tylko oświadczenie o posiadanym prawie własności.

Inwestor będzie mógł rozpocząć budowę domu po 30 dniach od momentu zgłoszenia, jeżeli oczywiście w tym czasie starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
pozwolenie na budowe Pozwolenie na budowę domu niepotrzebne?

Inne nasze artykuły:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top