You are here:

Zbiorniki Przeciwpożarowe

Ogień to jeden z czterech żywiołów, który jest potrzebny do życia na ziemi. Jednakże może również zaszkodzić i spowodować duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Niejednokrotnie dzieje się tak na skutek nieprzemyślanych działań i błędnych decyzji człowieka. W celu uniknięcia i zwalczania zagrożenia pożarowego na terenach wsi i miast działają jednostki straży pożarnej. Niegdyś budowano również na otwartych przestrzeniach zbiorniki przeciwpożarowe. Powstawały w miastach, ale na skutek bezużyteczności zostały zasypane lub też nastąpiła ich rewaloryzacja w akwen wodny. Do dzisiaj możemy je jednak spotkać w lasach. Rzadko kiedy są obecnie używane. Zostały wyparte przez nowoczesne zbiorniki przeciwpożarowe, które konstruuje się obecnie pod powierzchnią ziemi, także w zamkniętych budynkach. Wyposażone są w specjalne czujki, które w razie wyczucia dymu uruchamiają samoczynnie strumień wody. Dodatkowo zawierają także podgrzewacze, dzięki którym woda nie zamarza w przypadku niskiej temperatury.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top