You are here:

Wyższy podatek od nieruchomości

Wyższy podatek od nieruchomości

Jeżeli jesteśmy właścicielami gruntów, budynków czy mieszkań musimy odprowadzać podatek od nieruchomości. Od przyszłego roku zwiększają się maksymalne stawki podatku, więc najprawdopodobniej zapłacimy więcej za nasze nieruchomości.

Podatek od nieruchomości obejmuje nie tylko domy jednorodzinne, ale również części mieszkalne budynku, części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, a także grunty i grunty przeznaczone na działalność gospodarczą.

Podatek płacony jest w 4 ratach:

do 15 marca
do 15 maja
do 15 września
do 15 listopada

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez Ministerstwo Finansów na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podane są one w obwieszczeniu ministerstwa i dotyczą stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, którymi są opłaty targowe, miejscowe, uzdrowiskowe oraz opłaty od posiadania psów.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 4,2%, dlatego też po przeliczeniu zwiększą się w 2012 roku stawki podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.
podatek od nieruchomosci Wyższy podatek od nieruchomości

Wyższy podatek od nieruchomości

Należy pamiętać, że podane przez ministerstwo stawki są maksymalne, obwieszczonych limitów nie może przekraczać dana gmina, która ogłosi wysokość stawki dla konkretnego terenu. Jeżeli rada gminy ustali maksymalne stawki, to w podatek od nieruchomości 2012 r. będzie wyższy niż w roku bieżącym.

Jeżeli mamy działki budowlane, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to maksymalna stawka podatku w 2012 r. będzie dla nich wynosić 0,43 zł za metr kwadratowy powierzchni. Jest to wzrost o 0,02 zł ? w bieżącym roku płacimy bowiem 0,41 zł za mkw.

Jeżeli nasze grunty służą nam do prowadzenia działalności, stawka jest jeszcze wyższa i wynosi 0,84 zł za metr kwadratowy powierzchni.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w budynku lub jego części zapłacą maksymalnie 21,94 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Domy jednorodzinne i części mieszkalne zostaną objęte maksymalną stawką 0,70 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, co oznacza wzrost o 0,03 zł. Jeżeli mamy projekty domów z częścią usługową, czyli np. na parterze prowadzimy sklep, za metr kwadratowy sklepu zapłacimy aż 21,94 zł.

Pamiętajmy również, że jeżeli mamy garaż na działce lub domki letniskowe, to od nich także musimy odprowadzić podatek. W 2012 roku maksymalna stawka za inne niż mieszkalne budynki wynosić będzie 7,36 zł.

(Warto zwrócić uwagę na różnicę ? podatek od domu jednorodzinnego jest wiele mniejszy niż podatek od domku letniskowego. Dlatego bardzo wielu inwestorów próbuje zmienić przeznaczenie budynku z letniskowego na mieszkalny, adaptując projekty domów letniskowych na domy całoroczne. Z uwagi na wysokość stawki, gminy jednak niechętnie zgadzają się na zmianę przeznaczenia budynku.)

Jeżeli w domu mieszka nasz czworonożny przyjaciel, to również musimy pamiętać o iszczeniu opłaty podatkowej. Podatek od posiadania psa płacimy raz w roku. Teraz maksymalna stawka wynosi 110,66 zł, od przyszłego roku będzie to już 115, 31 zł.

Wyższy podatek od nieruchomości
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top