You are here:

Zanim budowa domu się rozpocznie

Zanim budowa domu się rozpocznie

Jakie formalności budowlane należy przejść krok po kroku, aby budowa domu mogła się rozpocząć?

Pierwszym krokiem do zbudowania własnych czterech kątów jest wybór odpowiedniej działki. Tego kroku nie powinniśmy jednak podejmować bez uprzedniego zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Jest on dostępny w gminie. Dzięki temu nie tylko dowiemy się, czy możemy na danym terenie wybudować dom, ale także co będzie znajdowało się w jego sąsiedztwie ? czy nie będzie to na przykład trasa szybkiego ruchu albo fabryka. Za dostęp do planu zapłacimy około 250 zł ? w tym zawarty jest koszt wypisu oraz wyrysu.

Może jednak zdarzyć się, że dla danej gminy na ma przewidzianego planu zagospodarowania. Jest to wciąż jeszcze częste zjawisko w naszym kraju. Wówczas musimy postarać się o decyzję o warunkach zabudowy.

Zarówno plan zagospodarowania terenu, jak i decyzję o warunkach zabudowy warto zdobyć, zanim sfinalizujemy umowę związaną z transakcją. Nie powinno być to trudne, do wydania obu dokumentów nie potrzebujemy bowiem prawa własności gruntu.

Do wniosku o uzyskanie warunków zabudowy musimy dołączyć informację o sposobie uzbrojenia działki. Musimy się zatem zwrócić do przedsiębiorstw wodociągowych, energetycznych, gazowych itd., z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączy. Za decyzję od każdego z przedsiębiorstw powinniśmy zapłacić 50 zł.

Ponadto konieczne będzie też sporządzenie mapy do celów projektowych. Musi być ona wykonana przez uprawnionego geodetę w skali 1:500 lub 1:1000. Poniesiemy koszt około 500-1000 zł, w zależności od umiejscowienia terenu.
budowa domu 2 Zanim budowa domu się rozpocznie

Zanim budowa domu się rozpocznie

Kolejnym krokiem jest uzyskanie projektu architektoniczno-budowlanego. Tutaj decyzja należy do nas ? możemy wybrać projekt gotowy, a następnie go zaadaptować. Innym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania projektu indywidualnego. Sporo zależy jednak od naszych funduszy ? jeśli wybierzemy pierwszą możliwość, to koszty mogą zamknąć się w 4000zł. W drugim wypadku musimy liczyć się z kosztami powyżej 8000 ? 10000 zł.

Po uzyskaniu planu zagospodarowania terenu oraz projektu domu powinniśmy zwrócić się do starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Zanim budowa domu się rozpocznie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top