You are here:

Czy gotowy projekt można zmienić?

Czy gotowy projekt można zmienić?

Projekty domów katalogowych, tzw. projekty domów powtarzalnych objęte są prawem autorskim. Autor projektu zastrzega sobie, że projekt nie może być zmieniony bez jego zgody.

Niektóre zmiany są jednak konieczne i wynikają z ustaleń Prawa Budowlanego, dlatego do zakupionej dokumentacji architektonicznej często od razu dołączana jest zgoda na wykonanie tych modyfikacji. Przeprowadzić je może jednak wyłącznie uprawniony architekt adaptujący, który trwałą czerwoną grafiką nanosi zmiany na projekt lub dołącza do niego egzemplarz zmieniony.

Zmiany obowiązkowe dotyczą zapisu prawnego, który mówi, że gotowe projekty domów Dobre Domy mogą być uznane za projekt architektoniczno-budowlany tylko w przypadku, gdy uprawniona osoba przystosuje je do warunków, jakie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku, wydane przez gminę warunki zabudowy. Muszą być również przystosowane do lokalnych warunków panujących na działce inwestora, tj. np. do rodzaju gruntu, jaki tam występuje, strefy klimatycznej itp.

Czy gotowy projekt można zmienić?

To jest tzw. adaptacja projektu w swojej obowiązkowej części, której koszt wynosi średnio ok. 1500 zł. Razem z ceną projektu, która w zależności od powierzchni budynku waha się w granicach 1500-3000 zł, i tak gotowe projekty domów Archipelag są tańsze niż te, wykonywane na indywidualne zamówienie.

Ale podczas adaptacji, architekt może również dostosować projektowany dom jednorodzinny do potrzeb inwestora. Warto zastanowić się, jakie zmiany w projekcie będziemy chcieli wprowadzić i powiadomić o tym sprzedawcę. Dzięki temu wraz z projektem otrzymamy również rozszerzoną zgodę na zmiany. Autor projektu zastrzega sobie tylko, że wszelkie modyfikacje nie mogą pogorszyć parametrów cieplnych zaproponowanych w budynku oraz nie mogą decydująco wpływać na jego estetykę.

Nie możemy samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian, wszystkie wykonać może wyłącznie uprawniony architekt. Najczęściej inwestorzy zmieniają elementy, które ułatwiają im budowę na konkretnej działce, czyli kąt nachylenia dachu czy rozmieszczenie okien. To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku wąskich działek – ściana z oknem nie może być bliżej granicy sąsiedniej działki niż 4 m, jeżeli okna nie będzie – odległość będzie mogła wynieść 3 m.

Przy tej zmianie ważne jest jednak, by nie zmienić ogólnej powierzchni okien w danym pomieszczeniu. Architekt, który stworzył projekt domu wziął pod uwagę obowiązujące przepisy, które mówią, że pomieszczenie przeznaczone do stałej obecności ludzi nie może mieć mniejszej powierzchni okien niż stanowiącej 1/8 powierzchni podłogi. Jeżeli po zlikwidowaniu okna zmniejszy się ten procent, otwór okienny należałoby doprojektować w innym miejscu bądź powiększyć powierzchnię dodatkowych okien. To się jednak może łączyć z późniejszymi wyższymi kosztami stolarki okiennej – wszystkie okna o niestandardowej powierzchni są zdecydowanie droższe.

Widzimy więc, że jedna zmiana może mieć wpływ nawet na późniejszą eksploatację. Ale uprawniony architekt na pewno zwróci na to uwagę. Podobnie, jak w przypadku zmiany rozmieszczenia ścianek działowych. Nie wystarczy zlikwidować, dołożyć czy przesunąć ściankę, potrzebne będzie ponowne przeliczenie konstrukcji stropu, czy aby na pewno to dotychczasowe wytrzyma ciężar, jaki przenosi ścianka.

Kolejne zmiany w projekcie jakie są często spotykane, to zmiana przeznaczenia danego pomieszczenia. Może się okazać, że projekt zawiera dwie łazienki na poddaszu, a nam zależy na posiadaniu wygodnej i funkcjonalnej garderoby. Albo w sytuacji, gdy dom ogrzewany będzie elektrycznie, zaprojektowana kotłownia może zostać zaadaptowana na dodatkowy pokój.

Wszystkie zmiany należy przedyskutować z architektem, który rozwieje nasze wszelkie wątpliwości i doradzi optymalne rozwiązania. Jemu również zależy na powodzeniu przedsięwzięcia, bowiem w świetle prawa jako architekt, który adaptował projekt domu staje się projektantem odpowiedzialnym za stworzenie projektu budowlanego i kontroli jego realizacji w czasie całego procesu budowlanego.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top