You are here:

Kto może ubiegać się o zwrot VAT?

Niższe limity zwrotu VAT

Kto może ubiegać się o zwrot VAT?

Wniosek o zwrot VAT za zakup niektórych materiałów budowlanych może złożyć osoba, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budowlanymi inwestycjami, którymi są:

budowa domu ? realizowane nowe projekty domów jednorodzinnych

nadbudowa lub rozbudowa domu ? powiększenie powierzchni użytkowej na cele mieszkalne

przebudowa domu lub mieszkania ? przystosowanie budynku niemieszkalnego lub jego części na cele mieszkalne

remont domu lub mieszkania

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT i dotyczyć okresu od 1 maja 2004 roku. Osoby chcące złożyć wniosek nie mogły zakupić materiałów budowlanych w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej np.deweloperzy, firmy budowlane).

Należy również posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku czy lokalu mieszkalnego (akt własności, umowa najmu, użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu itp.). Konieczne jest również posiadane pozwolenie na budowę, jeżeli prace budowlane wymagały uzyskania zgody.
Przypominamy, że wniosek VZM-1 można złożyć w dowolnym momencie i można w nim uwzględnić faktury z całego okresu, którego dotyczy ustawa, czyli od 1 maja 2004 roku. Nie ma to nic wspólnego z rozliczeniem rocznym PIT. Ale wniosek można złożyć tylko raz w roku, bez względu na to, którego okresu faktury dotyczą. Kolejny wniosek można złożyć w następnym roku kalendarzowym.

Należy jeszcze wspomnieć, że od stycznia 2011 roku obowiązują nowe stawki VAT, które dotychczasową podstawową stawkę 22% zmieniły na 23%. W związku z tym, zmienił się również wskaźnik, na podstawie którego wylicza się kwotę zwrotu. To, jaka stawka zostanie zastosowana zależy od tego, jaką datę ma faktura VAT ? jeżeli została wystawiona przed 1 stycznia 2011 to będzie to 22%, jeżeli po ? 23%.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top